Ja, i betydelsen att vi justerar rygg och leder med manipulationstekniker.