Omvända situps

Ökar sagitell rörlighet i ländryggen och ökar magstyrkan. Upprepa 15 gånger.

Omvända situps 1
– Utgångsposition: raka eller böjda ben, händerna på magen.
Omvända situps 2
– Runda till ryggen, pressa in naveln mot ryggen och rulla ned långsamt, kota för kota till ryggliggande
Omvända situps 3
Omvända situps 4
– Ryggliggande
Omvända situps 5
– Rulla från ryggliggande sakta upp till
utgångspositionen.
Omvända situps 6
Behöver du, hjälp till med armarna genom att hålla
i baksidan på låren för att dra dig upp hela vägen till sittande.
Omvända situps 7
– Utgångsposition