Rörlighetsträning

Rörlighetsträning

Ensidig belastning av rygg och leder bidrar till muskelstelhet. Om du inte tränar rörlighet blir du allt stelare med tiden. Stelhet kan leda till minskad funktionalitet i vardagen eller i din idrott – och är ofta anledningen till att smärta och skador uppstår. För att undvika smärta och skador är det viktigt att förebygga stelhet och bibehålla eller utveckla din rörlighet.

I rörlighetsträning ingår en rörelseanalys av rygg och leder, ett skräddarsytt träningsprogram samt individuell genomgång av programmet. ProRehab har tagit fram ett hjälpmedel för rörlighetsträning, vår s k ”ProPinne”, som ingår så att du kan genomföra träningen hemma.

Kontakta oss för mer information och bokning »