Ryggskott – vi hjälper dig gärna!

Manuell medicin Lämna en kommentar  

Har du drabbats av ryggskott? Ordet ryggskott brukar användas vid plötslig eller gradvis värk i framför allt ländryggen. Vid ryggskott upplever man svårighet att gå rakt och att ställa sig upp från sittande och/eller liggande. Man kan även uppleva symtom som ischias eller lätta utstrålningar till benen. Ryggskottet i sig är ett symtom där det mycket sällan går att hitta någon allvarlig skada eller bakomliggande sjukdom. Smärtan kan komma från nästan alla delar i ryggen, t ex från muskler, lederna mellan kotorna, diskar eller ledband. Ryggsmärta och ryggskott kan även ha psykosociala orsaker, och idag ser vi att allt fler människor i pressade livssituationer oftare har problem med ryggsmärta.

Vi hjälper dig gärna!
Vi på ProRehab utför först en säker klinisk undersökning för att utesluta sjukdomar samt diskbråck i ryggraden. Vi behandlar dina muskler och leder efter behov och hjälper dig återställa normal funktion i ryggen igen. Akuta ryggskott kan behandlas med stor framgång och förbättring sker ofta momentant efter behandlingen. Har du haft ont en längre tid kan det behövas fler behandlingar innan du blir bättre. Vi ger dig även råd om hemövningar och åtgärder som kan hjälpa dig att undvika ryggskott i framtiden.

Kommentera