Ländrygg (MDR)

Ländrygg
Utgå från ryggläge och placera foten i höjd med knät och fäll sedan benet så det blir en varsam rotation i ryggen. Förstärk eventuellt genom att placera motsatt sidas hand på utsidan av låret/knät och pressa försiktigt ned mot golvet för att öka rotationen.