Naprapati vs kiropraktik

Manuell medicin 2 Kommentarer

Men vad är det egentligen för skillnad på en naprapat och en kiropraktor?

En av de vanligaste frågorna vi får är vad det är för skillnad på kiropraktik och naprapati. En vanlig föreställning är att kiropraktorer jobbar med “att knäcka kotor” och att naprapater mest behandlar muskler. Inget av detta ger någon vidare rättvis bild av de två yrkesgrupperna. De behandlingstekniker som idag lärs ut i de båda skolorna är i huvudsak lika varandra och det blir således mer individuella intressen, vidareutbildning och erfarenhet som skiljer oss terapeuter från varandra än vår grundutbildning. Vi brukar därför svara att numera är likheterna större än skillnaderna och att naprapatin har sitt ursprung i kiropraktiken. För den nyfikne så följer nu respektive förbunds beskrivning av dessa yrken.

Legitimerade kiropraktorers riksförbund säger följande om kiropraktik:

En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att återställa och upprätthålla normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (s.k. justering), men även annan manuell behandling förekommer.

Naprapatförbundet förklarar på sin hemsida:

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet. I behandlingen tas hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar och just denna helhetssyn där specifik och hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi kombineras med goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin är själva kärnan inom naprapati. En naprapat arbetar främst med sina händer och kombinerar på ett effektivt sätt olika manuella behandlingstekniker. Oftast kombineras ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching.

Som synes är det inte lätt att skilja de två professionerna åt heller efter dessa presentationer. Manipulation och mjukdelsbehandling är begrepp som återkommer och huvudredskapet är oftast terapeutens händer.  

Det var allt för den här gången!

2 Svar till Naprapati vs kiropraktik

 1. Naprapat Fredrikstad

  Velskrevet artikkel! Her i Norge skiller ofte endel på hvor lang tid en naprapat og kiropraktor setter av til hver behandling (og dette påvirker fokus i behandlingen), men jeg er veldig enig i deres vurderinger over!

   
  • admin

   Tack för din feedback! Vi upplever också att det skiljer på behandlingstiderna här i Sverige.

    

Kommentera